لطفا منتظر بمانید...
دیروز - صفر کیلومتر 34,000,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد130,000 20,000,000 تومان
6 روز پیش - کارکرد113,000 24,200,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد118,000 23,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد127,400 24,200,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد92,000 22,500,000 تومان