لطفا منتظر بمانید...
3 روز پیش - کارکرد300,000 8,900,000 تومان
7 روز پیش - کارکرد16,500 72,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد277,000 7,900,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد350,000 8,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد125,000 18,300,000 تومان