لطفا منتظر بمانید...
3 روز پیش - کارکرد225,000 58,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد105,000 74,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد200,000 50,000,000 تومان