لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد130,000 115,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد120,000 179,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد151,000 96,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد100,000 130,000,000 تومان