لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد23,000 190,000,000 تومان
7 روز پیش - صفر کیلومتر 218,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد5,000 195,000,000 تومان
١ ماه پیش - صفر کیلومتر 215,000,000 تومان