لطفا منتظر بمانید...
دیروز - صفر کیلومتر 80,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد3,800 65,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد320 80,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد3,430 73,900,000 تومان