لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد38,000 93,400,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد120,000 67,000,000 تومان
7 روز پیش - کارکرد191,000 43,800,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد127,000 69,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد115,000 67,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد150,000 60,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد137,000 62,500,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد150,000 68,000,000 تومان