لطفا منتظر بمانید...
١ هفته پیش - کارکرد50,000 78,500,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد115,000 64,000,000 تومان
3 ماه پیش - کارکرد150,000 60,000,000 تومان