لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد140,000 65,000,000 تومان
دیروز - کارکرد118,000 69,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد140,000 59,800,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد125,000 69,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد98,000 63,500,000 تومان