لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد170,000 60,000,000 تومان
دیروز - کارکرد160,000 163,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد180,000 59,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد230,000 56,000,000 تومان