لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد101,000 65,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد105,000 82,000,000 تومان