لطفا منتظر بمانید...
3 روز پیش - کارکرد15,000 27,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد330,000 13,300,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد124,000 29,500,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد165,000 28,000,000 تومان