لطفا منتظر بمانید...
5 روز پیش - کارکرد30,240 15,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد400,000 17,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد400,000 18,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد200,000 16,000,000 تومان