لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد135,000 69,000,000 تومان
5 روز پیش - کارکرد105,000 61,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد140,000 73,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد118,000 68,500,000 تومان