لطفا منتظر بمانید...
7 روز پیش - کارکرد35,000 35,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد50,000 34,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد30,000 43,000,000 تومان