لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد4,000 45,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد73,000 24,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد6,000 38,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد78,000 27,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد23,000 22,500,000 تومان