لطفا منتظر بمانید...
3 ساعت پیش - کارکرد25,000 41,000,000 تومان
دیروز - کارکرد33,000 اقساطی
دیروز - کارکرد61,000 اقساطی
١ هفته پیش - کارکرد60,000 26,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد59,000 30,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد90,000 23,900,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد64,000 25,500,000 تومان
امروز - صفر کیلومتر 49,000,000 تومان