لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد67,000 14,300,000 تومان
دیروز - کارکرد38,000 16,800,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد75,000 12,700,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد142,000 9,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد12,000 17,500,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد7,000 18,900,000 تومان