لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد67,000 14,000,000 تومان
دیروز - کارکرد92,000 16,000,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد90,000 16,700,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد44,000 17,300,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد100,000 15,000,000 تومان