لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد50,000 87,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد28,000 105,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد93,000 75,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد82,000 80,000,000 تومان