لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد143,000 70,000,000 تومان
7 روز پیش - کارکرد68,000 70,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد79,000 73,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد127,000 64,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد140,000 61,900,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد56,000 73,000,000 تومان