لطفا منتظر بمانید...
١ هفته پیش - کارکرد5,000 348,000,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 320,000,000 تومان
١ ماه پیش - صفر کیلومتر 389,000,000 تومان