لطفا منتظر بمانید...
4 ساعت پیش - کارکرد189,000 24,000,000 تومان
دیروز - کارکرد96,000 19,000,000 تومان
دیروز - کارکرد100,000 24,500,000 تومان
دیروز - کارکرد190,000 21,000,000 تومان
دیروز - کارکرد165,000 17,000,000 تومان
2 روز پیش - کارکرد116,000 20,800,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد110,000 20,500,000 تومان
3 روز پیش - کارکرد170,000 18,500,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد170,000 22,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد200,000 17,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد180,000 17,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد170 18,990,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد170,000 22,000,000 تومان