لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد170,000 18,000,000 تومان
3 روز پیش - صفر کیلومتر 119,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد230,000 16,000,000 تومان