لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد55,000 125,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد57,000 154,700,000 تومان
امروز - کارکرد80,000 138,000,000 تومان