لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد13,500 86,000,000 تومان
2 روز پیش - کارکرد34,000 80,000,000 تومان
4 روز پیش - کارکرد36,000 83,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد16,000 83,000,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 92,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد20,000 87,000,000 تومان