لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد170,000 11,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد40,000 28,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد140,000 10,200,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد100,000 20,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد80,000 14,500,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد30,000 30,000,000 تومان