لطفا منتظر بمانید...
3 روز پیش - کارکرد60,000 192,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد76,800 180,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد140,000 164,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد177,000 170,000,000 تومان