لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد130,000 93,000,000 تومان
7 روز پیش - کارکرد140,000 77,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد17,000 142,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد102,000 128,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد135,000 82,000,000 تومان