لطفا منتظر بمانید...
دیروز - صفر کیلومتر 185,000,000 تومان
7 روز پیش - صفر کیلومتر اقساطی
٢ هفته پیش - کارکرد5,000 170,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد28,000 160,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد27,000 155,000,000 تومان
٣ هفته پیش - کارکرد13,000 161,000,000 تومان