لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد22,000 162,000,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 177,000,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 176,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد45,000 157,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد29,000 160,000,000 تومان