لطفا منتظر بمانید...
3 روز پیش - کارکرد100,000 171,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد140,000 180,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد120,000 147,000,000 تومان