لطفا منتظر بمانید...
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 44,000,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 43,950,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر 44,500,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد38,000 39,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد32,000 39,500,000 تومان
٣ هفته پیش - صفر کیلومتر 44,400,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد1,500 42,500,000 تومان