لطفا منتظر بمانید...
دیروز - صفر کیلومتر 46,400,000 تومان
3 روز پیش - صفر کیلومتر 26,600,000 تومان
١ هفته پیش - صفر کیلومتر اقساطی
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 46,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد33,000 39,000,000 تومان
٢ هفته پیش - صفر کیلومتر 54,800,000 تومان