لطفا منتظر بمانید...
3 روز پیش - کارکرد98,000 160,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد95,000 143,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد110,000 138,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد89,000 165,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد152,000 150,000,000 تومان
١ ماه پیش - کارکرد155,000 125,000,000 تومان