لطفا منتظر بمانید...
دیروز - کارکرد102,000 30,500,000 تومان
دیروز - کارکرد50,000 38,000,000 تومان
١ هفته پیش - کارکرد113,000 31,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد27,000 49,000,000 تومان
٢ هفته پیش - کارکرد33,000 50,000,000 تومان